Teenused

Pakutavad teenused

Toome Teieni loetelu pakutavatest teenustest. Kui meie teenuste valikus on midagi, mis võiks Teile huvi pakkuda, siis saatke võtke meiega ühendust.
· Kompleksteenus alustavale ettevõttele.
· Korteriühistu raamatupidamine.
· Korteriühistu kuluarvestamise teenus.
· FIE raamatupidamine.
· Ettevõtete loomine ja likvideerimine.
· Ettevõtete esindamine maksuametis.
· Ettevõtete esindamine kohtus lepingulistes ja maksuvaidlustes

Raamatupidamisteenus sisaldab vastavalt kliendi soovile raamatupidamisarvestust, palgaarvestust, põhivarade arvestust, laoarvestust, aruandlust ja maksuarvestust.

Raamatupidamisarvestus

· Raamatupidamise sisseseadmine vastavalt kliendi poolt antud bilansi algsaldodele
· Varasema raamatupidamise korrastamine ja taastamine
· Üldiste raamatupidamise sise-eeskirjade ja kontoplaani koostamine ja täiendamine
· Kronoloogilise ja süstemaatilise registri pidamine (päeva- ja pearaamat)
· Algdokumentide kontroll ja töötlemine
· Raamatupidamislausendite koostamine vastavalt kliendi poolt antud algdokumentidele
· Sularahaarvete-kviitungite alusel kuluaruannete koostamine
· Komandeeringuaruannete koostamine
· Kassaraamatu pidamine, kassa sissetuleku- ja väljaminekuorderite koostamine
· Laenu-ja liisinguintresside arvestus
· Aktsiate, võlakirjade ja muude finantsinstrumentide arvestus
· Auditeerimiseks vajalike materjalide ettevalmistamine
· Raamatupidamisalane konsultatsioon

Palgaarvestus

· Palgaarvestus isikute/osakondade lõikes koos maksude arvestusega
· Puhkuserahade arvestus
· Puhkusepäevade arvestus
· Töövõimetuslehtede täitmine ja esitamine
· Seaduses nõutud tõendite väljastamine töötajatele
· Töötajatega seotud dokumentatsiooni koostamine (töölepingud, juhatuse otsused, käskkirjad)
· Lõpparvete koostamine

Põhivarade arvestus

· Põhivarakaartide koostamine ja pidamine (aktid, õiendid)
· Amortisatsiooni arvestus ja lausendite koostamine
· Põhivaraobjekti arvestuse lõpetamine (aktid, õiendid)

Laoarvestus

· Laoarvestuse sisse viimine
· Lao sissetulekute/väljaminekute vormistamine
· Inventuuridokumentide alusel mahakandmisaktide koostamine
· Raamatupidamislausendite koostamine

Aruandlus

· Bilansi, kasumiaruande ja objektide tulemiaruannete koostamine ja esitamine
· Ostu- ja müügireskontra pidamine
· Raamatupidamise aastaaruande koostamine ja esitamine
· Aruandvate isikute kuluaruannete koostamine ja esitamine
· Statistikaameti aruannete koostamine ja esitamine
· Maksuameti poolt nõutavate aruannete koostamine ja esitamine
· Aruandlus vastavalt tellija soovile

Maksuarvestus

· Seaduses nõutud tähtaegadel maksudeklaratsioonide koostamine ning kliendi teavitamine Maksuametile ülekandmisele kuuluvate summade suurusest
· Kliendi esindamine Maksuametis
· Maksukonsultatsioonid

Pakume nii pidevat raamatupidamisteenust (kliendiga sõlmitakse raamatupidamisteenuste osutamise leping, kus lepitakse kokku perioodi jooksul osutatavate teenuste kogus ja maht ning nende teenuste eest saadav tasu, mis oleneb põhipaketi teenuste ja lisateenuste hinnast) kui ka teatud perioodi raamatupidamisteenust (klient soovib mingi perioodi raamatupidamise korrastamist või aruannete koostamist ning lepingus lepitakse kokku osutatavad teenused ja nende eest saadav tasu).